HANGPANCSI AKKREDITÁLT KÉPZÉS

HANGPANCSI KÉPZÉS – vezetett relaxációs technikák a hangterápia eszközeivel kicsiknek és nagyobbaknak.

Oktatási Hivatal által akkreditált képzés: 2025.06.
Alapítási engedélyszáma: 285/10/2020
Nyilvántartási száma: A/9808/2020

A HANGPANCSI KÉPZÉS egy sajátélményen és módszertani gyakorlatokon alapuló tanulás. A HANGPANCSI módszerében jellemzően 4-12 éves korosztály számára ötvöztük a zsigerekig ható hangokat, a ritmus rendező hatását, valamint a relaxációs- és képalkotó technikák tudatos használatát. A képzésen  a résztvevő elsajátíthat egy olyan módszert , amivel már a koraibb életkorban  segíthető a személyiségfejlődés a hangterápiás és relaxációs élmények által. A képzést óvoda – és fejlesztő- és gyógypedagógusok, tanítók és zenetanárok, valamint jógaoktatók számára alakítottuk ki, de jelentkezhetnek érdeklődő szülők, pedagógusok és pszichológusok is.

A mentálhigiénés nevelés és általános fejlesztés gyerekkorban mindenre kiterjedő feladat. Ekkor a rendezett fejlődés támogatása és nehézségek kialakulásának a megelőzése az elsődleges cél. Ezért hatékony eszközökkel törekszünk azt a rendeződést segíteni, ami a kisgyerekkor feladatainak teljesítését és a felmerülő nehézségekkel való megküzdést megkönnyíti.  A HANGPANCSI során egy optimális feszültségszint mellett önismereti élmények és kreatív megnyilatkozás segítése történik, az érzelmi és szociális intelligencia fejlesztése mellett. A képzést óvoda – és fejlesztőpedagógusok, tanítók és zenetanárok, valamint jógaoktatók számára alakítottuk ki, de jelentkezhetnek érdeklődő szülők, pedagógusok és pszichológusok is. Abban segítjük a tanfolyam részvevőit, hogy saját kompetencia körükben, az életkornak megfelelően, tudatosan használják ezeket az eszközöket.

A hangpancsis foglalkozásokkal fejleszthető a figyelemirányítási képesség, ezáltal nő a koncentrálási képesség külső ingerekre, de a befele figyeléssel az ön-észlelés, testkép, és egymásra figyelés is.  Fejlesztjük továbbá a kreativitást és együttműködést. A Hangpancsi célzottan fejleszti a relaxációs készséget és képességet, stresszkezelési eszközöket bocsájt a korosztály rendelkezésére. Továbbá folyamatában segíti az élmények integrálását is, annak érdekében, hogy azok az önismeret szerves részévé válhassanak.  

A hangterápiás ingerek az élményanyagunk nehezen hozzáférhető és megfogalmazható részéhez érnek el. Legkorábbi életkortól, azaz magzati kortól reagálunk a hangokra, ezért a hangokkal pre-verbális szintű élményeket természetes módon tudunk befolyásolni. Az élményekhez kötődő képi, asszociatív megjelenítés is spontán folyamat, de erre tudatosan építve a személyes élményszint mélyíthető, majd a feldolgozás segíthető a relaxációs-képalkotó technikákkal.

A gyakorlat azt igazolja, hogy a harmonikus fejlődésért aktívan tehet szülő és szakember, együttműködésük pedig garantálja az eredményes munkát. A feszültségkezelés kikerülhetetlen fejlődési téma, kicsiknek való célzott gyakorlatok pedig egyszerre nyújtanak élményt és tudást. Gyakran a felnőtt is tanul a gyerek szemével nézve, ezért a tudatosan vezetett stresszkezelő feladatok egyszerre hatnak a résztvevőkre és vezetőkre.

A képzés szerkezete és tartalma

Képzés ideje: öt nap, 40 óra, kezdés jellemzően 9 órakor, a résztvevőkkel egyeztetve

Helyszín: Misi Mókus Magánóvoda Bp. 1161 Rákosi út. 50.

A képzés során hangterápiás és relaxációs sajátélmény, elméleti és módszertani ismertetők után a foglalkozás tervek készítése és a módszer-elemek integrálhatóságának megismerése a cél. A képzés célja, hogy a résztvevők alapvető tájékoztatást kapjanak a gyermeknek elérhető hangterápiás elemekről és relaxációs technikákról, valamint képesek legyenek a saját foglalkozásukba – a kompetencia körüknek megfelelően – beépíteni az egyes módszertani egységeket.

Tematikák:

 • felnőtt hangfürdő – hangterápiás sajátélmény
 • HANGPANCSI eredete, felépítése, work-film bemutatása
 • stresszkezelés és relaxáció: elméleti ismertetés és demonstráció
 • relaxációs és imaginációs sajátélmény
 • hangterápiás eszközök – hangszerek rövid ismertetője, használata
 • hangterápiás eszköztár kialakításának módszertana, foglalkozásba illesztése
 • adaptált relaxációs módszertan, stresszkezelési technikák tárházának megismerése
 • játékok és gyakorlatok tárháza, avagy HANGPANCSI óvodai, iskolai, otthoni környezetben, és máshol
 • mikrofoglalkozások tervezése és tartása, módszertani esetmegbeszélés

A HANGPANCSI képzés teljesítésének feltétele a képzési idő 95%-nak teljesítése valamit a otthoni feladatok elvégzése. A képzés teljesítése esetén a résztvevő igazolást (tanúsítványt) kap, amely az alap- és szakképzéseinek megfelelően jogosítja a módszer használatára (a tanultak a saját pedagógiai és humán foglalkoztatási környezetben alkalmazhatóak).

Képzésre jelentkezés és a képzés menete:

Jelentkezési lap és kérdőív kitöltését követően egyéni visszajelzést kapnak a jelentkezők, majd a megbeszélés szerinti befizetést követően válik érvényessé a jelentkezés. Csoportok 8-18 fő között indulnak, kényelmes ruházat ajánlott.

Jelentkezni és a képzés iránt érdeklődni az info@hangpancsi.hu címen lehet.

 Újdonságokról, friss hírekről a Hangpancsi képzés facebook oldalán is tájékozódhat.

 

Források, amiből építkezünk a szakmai tapasztalat mellett:

KOKAS PEDAGÓGIA – zenei nevelés és komplex szemlélet a kreativitás támogatásában és az egyediség kibontakozásában

HANGTERÁPIA – harmonizáció és személyiségfejlesztés a hangok erejével

RELAXÁCIÓ KÉPEKKEL – életkornak megfelelő módszertan a tudatos nevelésért

GYAKORI KÉRDÉSEK:

Mi a HANGPANCSI?
Ez egy relaxációs hangsúlyú hangterápia, amelyben a spontán hatások általános támogatásától elmozdulunk a pedagógiai környezetben megfogható és szükséges cél felé. A vonatkozó stresszkezelési programok ide vonatkozó elemeit beépítjük a (kicsiknek kialakított!) hangterápiás foglalkozás forgatókönyvébe.

A HANGPANCSI program előnyei:

 • A HANGPANCSI egy terápiás területen kidolgozott módszerre épülő, pedagógiai és egészségfejlesztési hangsúlyokat kiemelő átdolgozás része.
 • Egy teljes, módszerhű, szemléletében koherens, módszereiben változatos programot tartalmaz, amely rugalmasan alkalmazható a pedagógiai környezetben különböző korosztályok, bevezetési ütemezések és projekttervek alapján.
 • A program egy olyan módszertani munka eredménye, ami válasz a jelen pedagógiai és társadalmi kérdésekre, igényekre.
 • Feltáró-építkező jellegű oktató-fejlesztő programként alkalmazzuk.
 • Megelőző, megalapozó és kiegészítő, azaz jövőre mutató munkát tartalmaz (prevenció és hosszú távú fejlesztés).
 • A szakmai hátteret az eddigi gyakorlatot végző módszerfejlesztők folyamatosan biztosítják.

Kiknek szólhat a képzés?

Képzésünk olyan pedagógusoknak és társszakmák művelőinek javasolt, akik nem végeztek hangterapeutáknak szóló tanfolyamokat, de szeretnék alapszinten bevezetni a mindennapi óvodai, iskolai életbe, és a gyermekjóga foglalkozásokba a hangterápiás eszközöket, és a hozzájuk kapcsolódó relaxációs gyakorlatokat.

Jelentkezhetnek:

 • óvodapedagógusok
 • tanítók
 • fejlesztő- és gyógypedagógusok
 • gyermekjóga oktatók
 • pszichológusok
 • szülők és érdeklődők

(Hangterapeutának figyelembe kell vennie, hogy hangszerhasználatot is gyakorlunk. Számára ismereteink elmélyítését kínálják az adaptált játékok és a relaxációs blokk!/

FONTOS!- itt nem egy alapos, mindenre kiterjedő hangterápiás vagy relaxációs képzést kap a résztvevő, hanem egy alapszintű tudást az életkornak megfelelő eszközkészletéhez.

Mik a képzés alappillérei, mi a szakmai háttér?

 • Kokas -módszer, Zene-játék-öröm – komplex művészeti nevelés
 • Diákrelax, Gyermekrelax (MRSzE) szakmai programok
 • Iskolai relax (MDSZ) pedagógiai program
 • az oktatók tematikus szakmai tapasztalatai, kivitelezett projektjei a hangterápia, zenepedagógia és relaxációs és szimbólumterápiák területén

Képzés időkerete, időpontja:
Jellemzően hétvége,   5  nap

Szükséges-e előképzettség és milyen végzettséget ad a tanfolyam?
Nem szükséges képzettnek lenni az érintett témák bármelyikében. A tanfolyam tanusítvánnyal zárul, amely az alapképzettségeknek megfelelő kompetencia körön belül ad lehetőséget a tanultak alkalmazására. Teljes hangterápiás vagy relaxációs képzettséget nem ad, habár alapos rálátást kínál ezekre az alkalmazott területekre.

Milyen fejlesztő hatásai vannak a hangterápiás eszközöknek?

 • – A hangtálakkal való játék növeli a kreativitást
 • – A magatartási és viselkedési problémákat javíthatja
 • –  Enyhítheti a tanulási, és koncentrációs zavarokat
 • – Fejleszti a hallásfigyelmet.
 • – Fejleszti az önfegyelmet
 • – Csökkenti a feszültséget és segíti a stresszkezelést
 • – Mélyíti a társas kapcsolatokat
 • – A hangok, rezgések általi ellazulás csillapíthatja a félelmeket, a belső nyugtalanságot.
 • – Kitágítja a képzeletet
 • – Fejleszti a testsémát
 • – Fejleszti a téri orientációt
 • – Segíti a befelé figyelést
 • – stb…

Oktatók

Szedlacsek Katalin, zenepedagógus, hangterapeuta, magánénekes.

Több, mint 20 éve hozom közel a gyermekekhez a zenét. Egyrészt a nyolc  nevelési évet átölelő saját zenei képességfejlesztő programom képzésével és művelésével, Zene, játék, öröm és komplex művészeti nevelés címmel (30 órás pedagógus-képzésként). Másrészt tíz éven át rendhagyó családi koncertek szervezésével segítem a zene megszeretését, ahol a komolyzene kiválóságai ihletik kézműves munkát és zenés foglalkozást.

Eddigi tapasztalataimat három gyűjteményes könyvben foglaltam össze, a Kerekecske, gombocska címmel (2000, 2008, a Magyar Termék Nagydíj Oklevelét nyerték el).

A jelenlegi oktatási és környezeti körülményekre válaszolva a zene, mondókák, és dalocskák mellett új területet is beépítettem a foglalkozásaimba, a komplex hangok és rezgések világát.

A HANGPANCSI programban az életkornak megfelelő hangterápiás elemek, önismeretet szolgáló zenei nevelés  került be általam. Ennek célja, hogy a gyermekeket megismertessük a hangok és rezgések lélekemelő világával, és ezzel egy harmonikusabb útra tereljük őket.

Közvetlen kapcsolat – Szedlacsek Katalin: 06/30-2-816-816

 

Stiblár Erika tanácsadó szakpszichológus, autogén tréning és szimbólumterapiás gyakorlatvezető, mesepszichológus

Relaxációs és szimbólumterapeuta képzettség (2003-2010 MRSzE) mellett a szakmai egyesület aktív tagjaként működök.  Gyermekrelaxáció specializáció elvégzése után (2008) a Diákrelax  program kidolgozásában vállaltam szerepet (2011-2013), a későbbiekben pedig a relaxációs technikák gyerekekhez – diákokhoz való adaptációjával foglalkoztam. 2015-ben a Dr. Bagdy Emőke Stresszkezelés és iskolai relaxáció alkalmazása a testnevelésben című tematikus könyvének az oktató filmmé alakítását végeztem, a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából, ami a széleskörű pedagógiai integrációt.

Az Intermodális Mesepszichológia módszerének kidolgozásával a népmesék pszichológiai és pszichoedukációs alkalmazása . A sokszínű mesei kultúrát a Magyar Olvasástáraság Népmese konferenciáinak társszervezésével követtem.

A relaxáció tanítását pedagógusi előképzettség,  Nevelési Tanácsadóban és oktatási intézményekben vezetett foglalkozások, mesepszichológiai kutatások segítik.

A gyakorlat azt igazolja számomra, hogy a harmonikus fejlődésért aktívan tehet szülő és szakember, együttműködésük pedig garantálja az eredményes munkát. A feszültségkezelés kikerülhetetlen fejlődési téma, kicsiknek való célzott gyakorlatok pedig egyszerre nyújtanak élményt és tudást. Gyakran a felnőtt is tanul a gyerek szemével látva, ezért a tudatosan vezetett stresszkezelő feladatok egyszerre hatnak a résztvevőkre és vezetőkre.

Közvetlen kapcsolat – Stiblár Erika: 06/20-5-621-639